• banner

Biz hakda

Kompaniýanyň tertibi

SENZE takyklygy Hytaýyň Dongguan şäherinde ýerleşýär we baý tejribä eýe bolan çalt prototip öndürmek üçin hünärmen zawoddyr.Senze ýokary takyklykly 3/4/5 ok CNC işleýiş bölekleri we 3D çap etmek, örtük guýmak, metal metal ýasamak, plastmassa galyp sanjym hyzmaty boýunça ýokary takyklyk bilen ýöriteleşýär.Alýumin, polat, poslamaýan polat, bürünç, plastmassa we ş.m. ýaly her dürli materiallar bilen gaýtadan işlemäge üns berýäris, şeýle hem Anodizasiýa, örtük, boýag, çotga, passiwasiýa, polishing, üweýji, ekran çap etmek, lazer oýmak we ş.m. .
Satuw toparyndan soň baý tejribeli Taslama, Inerener, Tehniki, Işewürlik bar.2D, 3D çyzgylaryňyza görä, siziň bilen işlemek we has gowy we has gowy işlemek hyzmatyny bermek üçin elimizden gelenini ederis.Indi önümlerimiz bütin dünýäde gyzgyn satylýar.
Senze Hil Dolandyryş Ulgamy GB / T 19001-2016 idt ISO9001: 2015 tarapyndan kepillendirildi, müşderileriň hil standartyna ýetmek üçin import edilýän CMM we VMS bilen hil taýdan berk gözegçilik bar.
Senzäniň medeniýeti “SYITYASAT”.Qualityokary hilli, gowy hyzmat, çalt eltip bermek we gowy baha biziň maksadymyz.Wineňiş gazanmak üçin siziň bilen hyzmatdaşlyga tüýs ýürekden umyt edýärin.

SENZE-CNC

1. Işleýiş wagtynda berk gözegçilik,
2. CNC öwrümli işlemek, üweýji işlemek, 5 okly işlemek,
3. Wagty gowşurmakda (qty buýrugy boýunça 10-30 gün),
4. Kiçijik sargyt kabul ederlikli we gowy tertipli,
5. Gowy hilli bäsdeşlik bahasy.

Biz gowy

1. CNC 5/4/3 oky,
2. Cöriteleşdirilen CNC işleýiş inersenerleri,
3. Sanjym galyplary, guýma galyplary,
4. Metaldan ýasalan, lazer kesmek hyzmaty,
5. faceerüsti bejermek,

Bizde bar enjamlar

1.Advance CNC tornalary gaýtadan işleýän merkez,
2. DMG 5 oky CNC işleýiş merkezi,
3.3 / 4 ok CNC işleýiş merkezi,
4. EDM / WEDM maşynlary,
5.Galyp - plastmassa / polat galyndy hyzmat merkezi,
6. VMS + CMM QC synag ulgamy.

Senze kompaniýasy

Ofis

CNC ussahanasy

3D çap ediji maşyn

3D çaphana ussahanasy

Sanjym galyplary

Lazer kesmek

Hil barlagy

SENZE-de berk hil gözegçilik bar, şeýle hem müşderileriň hil standartyna ýetmek üçin CMM (Coordinate Measuring Machine) we VMS (Proýektor) import etdi.Müşderilerimiz ilkinji gezek üpjün etmegimize ynanýarlar we olar ýokary tejribeli inersenerler toparymyza we wagtynda eltip bilýärler.

VMS

Barlag

CMM

Şahadatnamamyz

Senze GB / T 19001-2016 / ISO9001: 2015 Hil Dolandyryş Ulgamy tarapyndan tassyklandy.Goodshli harytlary standart hökmünde berk öndüreris we barlarys.Taslamasyny goramak üçin müşderilerimiz bilen NDA gol çekip bileris.

Hyzmatymyz

1. Çalt jogap bermek, wagtynda habarlaşmak we bejermek,
2. Müşderileri begendirmek we rahatlandyrmak üçin hünärmen we sabyrly,
3. Gowy zatlary goramak üçin gowy paket,
4. Ulgamyň satuwdan soňky hyzmaty müşderiniň göwnünden turmakdyr.

Näme üçin bizi saýlamaly?

1. Çalt eltip bermek,
2. Gowy hyzmat,
3. MOQ talap ýok,
4. Çylşyrymly gurluşykly bölekler ýasalyp bilner,
5. Biz zawod, hiline gözegçilik edip we çykdajylary tygşytlap bileris.

Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşyň